AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ví dụ nào sau đây thể hiện quan hệ cạnh tranh cùng loài?

  • A. Khi có gió bão, các cây thông đứng riêng lẻ dễ bị gió lật đổ hơn các cây mọc thành cụm
  • B. Trâu rừng sống thành bầy có khả năng tự vệ chống lại kẻ thù tốt hơn
  • C.  Vào mùa sinh sản, các con voi đực thường đánh nhau để tranh giành các con voi cái
  • D. Chó rừng đi kiếm ăn theo đàn nên bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ví dụ C là cạnh tranh cùng loài  

  A,B,D ví dụ về hỗ trợ cùng loài 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>