YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình 3 mô tả cấu tạo tim của người. Các cấu trúc được đánh số 1, 2, 3, 4 trên hình này lần lượt là:

  • A. Tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải, tĩnh mạch chủ trên, động mạch phổi
  • B. Tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải, tĩnh mạch phổi, động mạch phổi
  • C. Tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái, tĩnh mạch chủ trên, động mạch chủ
  • D. Tâm thất phải, tâm nhĩ trái, động mạch phổi, tĩnh mạch phổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA