AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các giống cây trồng biến đổi gen đã được tạo ra nhờ thành tựu của công nghệ nào sau đây?

  • A. Công nghệ chuyển nhân và phôi
  • B. Công nghệ tế bào
  • C. Công nghệ gen
  • D. Công nghệ enzim/protein

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cây trồng biến đổi gen là ứng dụng của công nghệ gen 

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA