ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người phụ thuộc vào bao nhiêu yếu tố sau đây?

  (I) Giới tính

  (II) Lứa tuổi

  (III) Hình thức lao động

  (IV) Trạng thái sinh lí cơ thể

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào cả 4 yếu tố trên  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP