AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ những thành phần hóa học chủ yếu nào sau đây?

  • A. mARN và protein loại histon
  • B. tARN và protein loại histon
  • C. rARN và protein loại histon
  • D. ADN và protein loại histon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ ADN và protein histon 

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA