AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ một vài cây mang các đặc tính tốt, có thể áp dụng phương pháp hoặc công nghệ nào sau đây để tạo ra số lượng lớn cây giống mang đặc tính tốt trong một thời gian ngắn, đáp ứng yêu cầu cảu sản xuất?

   

  • A. Công nghệ tế bào
  • B. Công nghệ chuyển nhân và phôi
  • C. Công nghệ gen
  • D. Phương pháp tự thụ phấn bắt buộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công nghệ tế bào có thể giữ lại các đặc tính tốt của 1 giống cây (nuôi cấy mô tế bào) 

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>