AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của thể tứ bội phát sinh từ loài này có số lượng nhiễm sắc thể là

  • A. 28
  • B. 26
  • C. 96
  • D. 48

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  2n = 24 → thể tứ bội 4n = 48 

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>