AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng sau:

  Cột A: Hoạt động của con người

  Cột B: Ý nghĩa của hoạt động trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên

  1. Sử dụng các vật liệu xây dựng cách âm

  2. Thu gom và tiêu hủy gia cầm bị dịch bệnh theo đúng quy trình

  3. Bảo vệ các loài thiên địch tự nhiên của cây trồng

  4. Lắp đặt các thiết bị lọc khí thải từ các nhà máy 

  a. Hạn chế ô nhiễm môi trường không khí

  b. Hạn chế ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật

  c. Hạn chế ô nhiễm do vi sinh vật gây bệnh

  d. Hạn chế ô nhiễm tiếng ồn

  Trong các tổ hợp ghép đôi giữa mỗi hoạt động ở cột  A với một ý nghĩa của hoạt động ở cột B sau đây, tổ hợp ghép đôi nào đúng?

  • A. 1-d, 2-b, 3-c, 4-a
  • B. 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
  • C. 1-b, 2-c, 3-a, 4-d
  • D. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>