AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng 

  • A. tăng cường độ chùm sáng          
  • B. tán sắc ánh sáng
  • C. nhiễu xạ ánh sáng          
  • D. giao thoa ánh sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>