AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dùng proton bắn vào hạt nhân \({}_4^9Be\) đứng yên gây ra phản ứng \(p + {}_4^9Be \to \alpha  + {}_3^6Li.\) Phản ứng này tỏa ra năng lượng bằng W = 2,1MeV. Hạt nhân \({}^6Li\) và hạt \(\alpha \) bay ra với các động năng lần lượt là 3,58MeV và 4MeV. Lầy gần đúng khối lượng các hạt nhân, tính theo đoen vị u, bằng số khối. Góc giữa các hướng chuyển động của hạt \(\alpha \) và hạt Li gần bằng

  • A. 90o
  • B. 150o
  • C. 50o
  • D. 60o

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>