AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng \(0,49\mu m\) và phát ra ánh sáng có bước sóng \(0,52\mu m\) Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng của ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fluorêxêin là 75%. Số phần trăm của photon bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là 

  • A. 66,8%.                    
  • B.  75,0%.    
  • C. 79,6%.            
  • D. 82,7%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA