ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Thực hiện thí nghiệm Y – âng về giao thoa với ánh sáng có bước sóng \(\lambda .\) Trên màn quan sát, tại điểm M có vân sáng. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa một đoạn nhỏ nhất là \(\frac{1}{7}m\) thì M chuyển thành vân tối. Dịch thêm một đoạn nhỏ nhất \(\frac{16}{35}m\) thì M lại là vân tối. Khoảng cách hai khe đến màn khi chưa dịch chuyển bằng 

  • A. 1,8m.         
  • B. 1m.              
  • C.  2m.                           
  • D. 1,5m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>