AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện như hình vẽ. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch. Biết \({U_{AM}} = {U_{MN}} = 5V,{U_{NB}} = 4V,{U_{MB}} = 3V.\) Mỗi hộp chỉ chứa một loại linh kiện trong số các linh kiện sau: điện trở thuần R, tụ điện C, cuộn cảm L hoặc cuộn dây không thuần cảm (r,L). Tính UAN.

  • A. \(6\sqrt 5 V.\)
  • B. 6V.
  • C. \(4\sqrt 5 V.\)
  • D. \(3\sqrt 5 V.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>