AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi sóng điện từ và sóng âm truyền từ không khí vào nước thì 

  • A. Bước sóng của điện từ giảm, bước sóng của sóng âm tăng. 
  • B. Bước sóng của sóng điện từ và tốc độ truyền sóng âm đều giảm.
  • C. Bước sóng của sóng điện từ và sóng âm đều giảm. 
  • D. Bước sóng của sóng điện từ tăng và có tốc độ truyền sóng âm giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Sóng điện từ có bước sóng giảm và sóng âm có bước sóng tăng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>