AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình \(x = 4\cos \left( {\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)\) cm (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì 

  • A. Tốc độ của chất điểmt tại vị trí cân bằng là 4cm/s. 
  • B. Chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 4cm.
  • C. Chu kì dao động là 4s. 
  • D. Lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA