AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tụ điện có điện dung \(C = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{2\pi }}F\) được nạp một lượng điện tích nhất định. Sau đó nối hai bản tụ vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \(L = \frac{1}{{5\pi }}H.\) Bỏ qua điện trở dây nối. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc nối đến khi năng lượng từ trường của cuộn dây bằng ba lần năng lượng điện trường trong tụ là

  • A. \(\frac{1}{{300}}s.\)
  • B. \(\frac{1}{{100}}s.\)
  • C. \(\frac{1}{{60}}s.\)
  • D. \(\frac{1}{{50}}s.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>