AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y – âng thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn lần lượt là \({i_1} = 0,08mm,{i_2} = 0,06mm.\) Biết trường giao thoa rộng L = 9,6mm. Hỏi số vị trí mà vân tối của bức xạ  trung với vân sáng của bức xạ  là bao nhiêu 

  • A. 3.                   
  • B. 2.       
  • C. 4.                               
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>