AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử Hiđrô, chuyển động của electron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Biết bán kính Bo là \({r_0} = 5,{3.10^{ - 11}}m,k = {9.10^9}N.{m^2}/{C^2}\) ,  \(e = 1,6.10{}^{ - 19}C.\) Khi nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ nhất thì tốc độ của electron trên quỹ đạo gần đúng là bao nhiêu? 

  • A. \(1,{09.10^6}m/s.\)
  • B. \(4,{11.10^6}m/s.\)
  • C. \(2,{19.10^6}m/s.\)
  • D. \(6,{25.10^6}m/s.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>