AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nung nóng một chất khí ở áp suất cao đến nhiệt đọ cao nhất định thì nó sẽ phát quang phổ 

  • A. Liên tục.                  
  • B. Vách phát xạ.       
  • C. Hấp thụ vạch.          
  • D. Hấp thụ đám.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Quang phổ liên tục do các vật rắn, chất lỏng hoặc chất khí ở áp suất thấp được nung nóng đến phát sáng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>