AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không 

  • A. có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích.  
  • B. là lực hút khi hai điện tích đó trái dấu.
  • C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích. 
  • D. có phương là đường thẳng nối hai điện tích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Áp dụng công thức tính lực điện Cu lông:  \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

  Ta thấy  lực điện tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách do đó câu C sai

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>