AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chuỗi phóng xạ: \({}_Z^AG \to {}_{Z + 1}^AL \to {}_{Z - 1}^{A - 4}Q \to {}_{Z - 1}^{A - 4}Q\) các tia phóng xạ được phóng ra theo thứ tự 

  • A. \(\gamma ,{\beta ^ - },\alpha .\)
  • B. \(\alpha ,{\beta ^ - },\gamma .\)
  • C. \({\beta ^ - },\alpha ,\gamma .\)
  • D. \({\beta ^ - },\gamma ,\alpha .\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Thứ tự đúng là  \({\beta ^ - },\alpha ,\gamma .\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA