AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạt proton có năng lượng toàn phần lớn gấp 3 lần năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt proton này là 

  • A. \(2.10{}^8m/s.\)
  • B. \(\sqrt 3 {.10^8}m/s.\)
  • C. \(2\sqrt 2 .10{}^8m/s.\)
  • D. \(\sqrt 6 {.10^8}m/s.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Năng lượng của hạt proton theo thuyết tương đối  

  \(\begin{array}{l}
  E = m{c^2} = 3{m_0}{c^2}\\
   \leftrightarrow \frac{{{m_0}}}{{\sqrt {1 - \frac{{{v^2}}}{{{c^2}}}} }}{c^2} = 3{m_0}{c^2}
  \end{array}\)

  \( \to v = 2\sqrt 2 {.10^8}m/s.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>