AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song 

  • A. Cùng chiều thì hút nhau. 
  • B. Ngược chiều thì hút nhau.
  • C. Cùng chiều thì đẩy nhau, ngược chiều thì hút nhau. 
  • D. Cùng chiều thì đẩy nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Hai dòng điện thẳng song song cùng chiều đẩy nhau, ngược chiều thì hút nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>