AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường \(g = 10m/{s^2}.\).  Chu kì dao động của con lắc là 

  • A. 0,5s.                     
  • B. 2s.       
  • C. 2,2s.                       
  • D. 1s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>