AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ống Rơnghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là  \(1,{875.10^{ - 10}}\left( m \right).\) Để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là giảm bước sóng của nó, ta tăng hiệu điện thế hai cực của ống thêm 3300V. Tính bước sóng ngắn nhất ống phát ra khi đó

  • A. \({\lambda _{\min }} = 1,{2515.10^{ - 10}}cm.\)
  • B. \({\lambda _{\min }} = 1,{1525.10^{ - 10}}cm.\)
  • C. \({\lambda _{\min }} = 1,{1525.10^{ - 10}}m.\)
  • D. \({\lambda _{\min }} = 1,{2515.10^{ - 10}}m.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA