YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp nào sau đây là đúng về sự tăng dần quãng đường đi được của các tia phóng xạ trong không khí 

  • A. \(gamma ,\beta ,\alpha .\)
  • B. \(\alpha ,\gamma ,\beta .\)
  • C. \(\alpha ,\beta ,\gamma .\)
  • D. \(\beta ,\gamma ,\alpha .\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Sắp xếp theo thứ tự tăng dần quãng đường đi được của các tia phóng xạ trong không khí là \(\alpha ,\beta ,\gamma \).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA