AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với âm cơ bản và họa âm thứ 2 do cùng một dây đàn phát ra thì 

  • A. Tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ họa âm thứ 2. 
  • B. Tần số họa âm thứ 2 gấp đôi tần số cơ bản.
  • C. Họa âm thứ 2 có cường độ âm lớn hơn cường độ âm cơ bản. 
  • D. Tần số âm cơ bản lớn gấp đôi tần số họa âm thứ 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Tần số họa âm thứ 2 có cường độ âm lớn hơn cường độ âm cơ bản.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>