AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một thiết bị dùng để xác định mức cường độ âm được phát ra từ một nguồn âm đẳng hướng đặt tại điểm O, thiết bị bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ điểm M đến điểm N với gia tốc \(3m/{s^2},\) biết \(OM = \frac{{ON}}{{\sqrt 3  = 12m}},\Delta OMN\) vuông tại O. Chọn mốc thời gian kể từ thời điểm máy bắt đầu chuyển động thì mức cường độ âm lớn nhất mà máy đo được khi đi từ M đến N là bao nhiêu và tại thời điểm nào? Biết mức cường độ âm đo được tại M là 60dB. 

  • A.  66,02 dB và tại thời điểm 2s.         
  • B. 65,25 dB và tại thời điểm 4s.
  • C.  66,02 dB và tại thời điểm 2,6s.               
  • D.  61,25 dB và tại thời điểm 2s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>