AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số đo của vôn kế xoay chiều chỉ 

  • A.  Giá tri tức thời của điện áp xoay chiều. 
  • B. Giá trị cực đại của điện áp xoay chiều.
  • C. Giá trị trung bình của điện áp xoay chiều. 
  • D. Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Số đo của vôn kế xoay chiều chỉ giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>