YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sự sinh trưởng ở các mô, cơ quan và tế bào là nhờ quá trình nào?

  • A. Thụ tinh.
  • B. Phát sinh giao tử.
  • C. Giảm phân.
  • D. Nguyên phân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự sinh trưởng ở các mô, cơ quan và tế bào là nhờ quá trình nguyên phân.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 172701

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON