YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là gì?

  • A. Trao đổi chất.
  • B. Co, duỗi trong phân bào.
  • C. Biến đổi hình dạng.
  • D. Tự nhân đôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là tự nhân đôi.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 172687

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON