YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào. NST bắt đầu tháo xoắn. Quá trình này là ở kì nào của nguyên phân?

  • A. Kì đầu.
  • B. Kì giữa
  • C. Kì sau.
  • D. Kì cuối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào. NST bắt đầu tháo xoắn. Quá trình này là ở kì sau của nguyên phân.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 172700

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF