YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình phân chia tế bào, thoi phân bào có vai trò gì?

  • A. Là nơi xảy ra sự tự nhân đôi của ADN
  • B. Là nơi xảy ra sự tự nhân đôi của NST
  • C. Giúp NST phân chia về hai cực của tế bào
  • D. Là nơi hình thành ti thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong quá trình phân chia tế bào, thoi phân bào có vai trò giúp NST phân chia về hai cực của tế bào.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 172706

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON