YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết thúc quá trình nguyên phân, số NST có trong mỗi tế bào con là bao nhiêu?

  • A. Đơn bội ở trạng thái đơn.
  • B. Đơn bội ở trạng thái kép.
  • C. Lưỡng bội ở trạng thái kép.
  • D. Lưỡng bội ở trạng thái đơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kết thúc quá trình nguyên phân, số NST có trong mỗi tế bào con là lưỡng bội ở trạng thái đơn.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 172708

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON