YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm quan trọng nhất của quá trình nguyên phân là gì?

  • A. Phân chia đều chất tế bào cho 2 tế bào con.
  • B. Sự sao chép bộ NST của tế bào mẹ sang 2 tế bào con.
  • C. Phân chia đều chất nhân cho 2 tế bào con.
  • D. Phân chia đồng đều của cặp NST về 2 tế bào con.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặc điểm quan trọng nhất của quá trình nguyên phân là sự sao chép bộ NST của tế bào mẹ sang 2 tế bào con.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 172702

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON