YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Qua quá trình nguyên phân, bộ NST ở tế bào con được tạo ra từ tế bào mẹ (2n) có đặc điểm gì?

  • A. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.
  • B. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.
  • C. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.
  • D. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Qua quá trình nguyên phân, bộ NST ở tế bào con được tạo ra từ tế bào mẹ (2n) có đặc điểm: Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 172710

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF