YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính chất đặc trưng của NST là gì?

  • A. NST biến đổi qua các kì của quá trình phân bào.
  • B. Bộ NST đặc trưng được duy trì ổn định qua các thế hệ.
  • C. Tế bào của mỗi loài sinh vật có một bộ NST đặc trưng (với số lượng và hình thái xác định).
  • D. Cả A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tính chất đặc trưng của NST là: Tế bào của mỗi loài sinh vật có một bộ NST đặc trưng (với số lượng và hình thái xác định).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 172684

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF