YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là gì?

  • A. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ.
  • B. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng.
  • C. Luôn co ngắn lại.
  • D. Luôn luôn duỗi ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 172689

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON