YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết quả kì giữa của nguyên phân các NST với số lượng là bao nhiêu?

  • A. n (kép).
  • B. 2n (đơn).
  • C. 2n (kép).
  • D. n (đơn).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kết quả kì giữa của nguyên phân các NST với số lượng là 2n (kép).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 172699

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON