YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong tế bào của một loài, vào kỳ giữa của nguyên phân, người ta xác định có tất cả 16 cromatit. Loài đó có tên là gì?

  • A. Ruồi giấm.
  • B. Lúa nước.
  • C. Người.
  • D. Đậu Hà Lan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong tế bào của một loài, vào kỳ giữa của nguyên phân, người ta xác định có tất cả 16 cromatit. Loài đó có tên là ruồi giấm.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 172703

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON