YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong chu kì nguyên phân, trạng thái đơn của nhiễm sắc thể tồn tại ở kỳ nào?

  • A. Kỳ sau và kỳ giữa.
  • B. Kỳ cuối và kỳ giữa.
  • C. Kỳ đầu và kỳ cuối.
  • D. Kỳ sau và kỳ cuối.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong chu kì nguyên phân, trạng thái đơn của nhiễm sắc thể tồn tại ở kỳ sau và kỳ cuối.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 172704

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON