YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau?

  • A. Hợp tử có bộ NST lưỡng bội.
  • B. Tế bào sinh dưỡng có bộ NST lưỡng bội.
  • C. Giao tử có bộ NST lưỡng bội.
  • D. Trong thụ tinh, các giao tử có bộ NST đơn bội (n) kết hợp với nhau tạo ra hợp tử có bộ NST lưỡng bội (2n).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Phát biểu không đúng: Giao tử có bộ NST lưỡng bội.

  - Giải thích: Giao tử có bộ NST đơn bội.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 172692

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF