YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bộ NST đơn bội chỉ chứa bao nhiêu NST?

  • A. Hai NST
  • B. Hai NST của mỗi cặp tương đồng
  • C. Một NST
  • D. Một NST của mỗi cặp tương đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bộ NST đơn bội chỉ chứa một NST của mỗi cặp tương đồng.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 172696

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON