YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các tế bào con tạo ra qua nguyên phân, có bộ NST như thế nào so với tế bào mẹ?

  • A. Giống hoàn toàn mẹ.
  • B. Giảm đi một nửa so với mẹ.
  • C. Gấp đôi so với mẹ.
  • D. Gấp ba lần so với mẹ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các tế bào con tạo ra qua nguyên phân, có bộ NST giống hoàn toàn với tế bào mẹ.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 172711

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON