YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình nguyên phân. sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kỳ nào?

  • A. Kỳ trung gian.
  • B. Kỳ đầu.
  • C. Kỳ giữa.
  • D. Kỳ sau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong quá trình nguyên phân sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kỳ trung gian.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 172705

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON