YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  NST là cấu trúc có ở đâu?

  • A. Bên ngoài tế bào.
  • B. Trong các bào quan.
  • C. Trong nhân tế bào.
  • D. Trên màng tế bào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  NST là cấu trúc có ở trong nhân tế bào.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 172691

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF