YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quá trình nguyên phân xảy ra ở đâu?

  • A. Tế bào sinh dục sơ khai
  • B. Tế bào sinh dưỡng
  • C. Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1
  • D. Cả A và B đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình nguyên phân xảy ra ở tế bào sinh dục sơ khai và tế bào sinh dưỡng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 172697

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF