YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở đâu?

  • A. Tế bào sinh dưỡng.
  • B. Tế bào sinh dục vào thời kì chín.
  • C. Tế bào mầm sinh dục.
  • D. Hợp tử và tế bào sinh dưỡng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở tế bào sinh dục vào thời kì chín.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 172712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF