YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo?

  • A. 1 hàng
  • B. 2 hàng
  • C. 3 hàng
  • D. 4 hàng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 172707

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON