AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể được thể hiện qua: 

  • A. Sự phân bố đồng đều các cá thể của quần thể trong không gian sống xác định
  • B. Xu hướng kí sinh cùng loài để cùng tồn tại và phát triển
  • C. Xu hướng tụ tập thành bầy đàn trong quần thể tạo nên hiệu quả nhóm
  • D. Sự tăng nhanh số lượng cá thể của quần thể trong không gian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>